Kullancı İşlemleri
Mail Adresi
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK VE

GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

 

IŞIK Belgelendirme Kuruluşu Üst Yönetimi olarak;

 

 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kanun, mevzuat, yönetmelik, standartlar ve kendi prosedür şartları dışına çıkmayacağımızı,
 •  Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; Herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığının korunacağını,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi, tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirmeyi etkileyebilecek başka faaliyetleri yürütmeyeceğimizi ve faaliyetlerimizin finansmanını öz kaynaklarımızla karşılayacağımızı
 • Belgeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstleneceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda gerekli tüm önlemleri alacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi, çalışmaların tarafsızlığını sağlamak amacı ile tüm çalışanlarımız ile Işık Belgelendirme Kuruluşu arasında Gizlilik sözleşmesi yapıldığını,
 • Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç açıklamayacağımızı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırdığımızı
 • Mesleki eğitimler vermediğimizi,
 • Işık Belgelendirme Kuruluşu’ndaki tüm çalışanlar (belgelendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı sınav yapıcılar, gözetmenler) ve görev alan tüm komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız olduklarını ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınacağını,

 

Beyan ve Taahhüt ederiz.