Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu, Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.