Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU,  Belgelendirme,   Belgenin sürdürülmesi,  Yeniden belgelendirme,  Belgelendirme kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi askıya alma ya da geri çekme kararlarından sorumludur ve bu kararların yetkilerini her zaman elinde tutar bu yetkisini devredemez.

 

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirmeye ilişkin şartları, değerlendirme ve kararı sadece yetki sahibi olduğu ve talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlar ile sınırlı tutmakta, yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve /veya sübjektif değerlendirmelere yer vermemektedir.


Başvuru ve değerlendirme şartlarının değişmemesi durumunda belge kapsamını değiştirme yönünde bir faaliyette bulunmamaktadır. WEB sitemizde kapsamımızda ki yeterlilikler ve şartları açıkça belirtilmiştir.


IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU, Personel Belgelendirme Yönetim Sistemini, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler kapsamında ve TS EN ISO / IEC 17024: 2012 standardı doğrultusunda kurmuş ve uygulamaktadır.


IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Personel Belgelendirme faaliyetleri sırasında uyguladığı tüm faaliyetlerini ve yaptığı belgelendirmenin geçerliliğinin sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesine veya kapsamının daraltılmasına, askıya alınmasına, iptal edilmesine ilişkin işleyiş şekillerini ilgili prosedürlerde belirtmiştir.


IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken bütün adaylar için adil, tarafsız ve eşitcil prensipleri politika olarak benimsemiştir.