Kullancı İşlemleri
Mail Adresi
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

BAŞVURULARIN ALINMASI


Kuruluşumuzda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere sınava başvuru yapacak adayların;Başvuruda bulunmak isteyen Başvuru Sahibi, www.isikbelgelendirme.comweb adresimizde yayınlanmış olan Personel Belgelendirme Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak [email protected] mail adresine gönderir.Veya;IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Merkez Ofisine, aşağıda belirtilmiş olan Başvuru Evrakları ile birlikte gelerek başvurusunu yapabilir.
IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU,  başvurunun ilgili IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Belgelendirme Programı’ nda yer alan şartlara uygunluğunu değerlendirerek başvuru sahibine mail yolu ile telefonla irtabata geçerek geri dönüş yapar ve başvurularının kabul edildiğini veya red edildiği sebebiyle birlikte bildirilir.
Başvuruları kabul edilen adaylar, mail yolu ile göndermiş oldukları “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” nu ıslak imza ile imzalarlar ve bununla birlikte başvuru için gerekli olan diğer evrakları (kimlik fotokopisi ve ücret dekontu) posta ile veya elden IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU‘na iletirler. Kurumsal başvurularda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz.


Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına riayet edeceği ve değerlendirme için gerekli olan her türlü bilgiyi belgelendirme kuruluşuna vereceğine dair beyanı başvuru formu içindeki “Taahhüt“de yer almaktadır.


IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU ‘na başvuruda bulunan tüm Başvuru Sahiplerinin kayıtları dijital ortamdaki “ Aday Takip Formu” na kayıt edilir ve tüm belgelendirme süreci bu form üzerinden takip edilir. Aday Takip Formları, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında, belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Yayınlanmış olan tarihten önce gerekli evrakları kuruluşumuza ulaşan adayların listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ ya iletilir.

 

Başvuru için gerekli evraklar;

- Sınav ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Başvuru Formu
- Sağlık Raporu (Sadece İskele Kurulum Elamanı) Belgesi alacak olan adaylardan istenilir.

 

Sınav ücreti IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU Banka hesabına adayın Ad- Soyad, TC Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.
Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve kayıt edilerek takip edilmesi yöntemleri ve sorumluları“ Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü” ne göre değerlendirilir.

Başvurularında engelli olduğunu beyan eden adaylar için ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamaya-cağına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir ve adaylara duyurulur.

Tüm başvuru kayıtları, gizliliği korunması gerekli kayıt olarak kabul edilir.