Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU

KALİTE POLİTİKASI

 

IŞIK BELGELENDİRME KURULUŞU, sunmakta olduğu Personel Belgelendirme hizmetlerini, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürmektedir. Sektöründe saygın ve sorumluluk sahibi bir kuruluş olmayı garanti etmektedir.

 • Personel Belgelendirme faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17024  ‘Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar’ standardının gerekliliklerine göre titizlikle yerine getirmektedir.
 • Personel Belgelendirme faaliyetlerini; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış olan Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek Standartları ve ilgili tüm Yasal Mevzuatlar gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.
 • Belgelendirme prosesi boyunca, ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikalarını oluşturarak, sürekli olarak geliştirmekte ve dokümante etmektedir.
 • Belgelendirme Faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemi, üst yönetim ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş, belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanması için gereken güvenceleri oluşturmuştur.
 • Kuruluşumuza iletilen itiraz ve şikâyetleri, mümkün olan en kısa sürede, gerekli inceleme ve değerlendirme yaparak cevaplandırmaktadır.
 • Kuruluşumuzun içinde olduğu veya taraf olduğu tüm çıkar çatışması risklerini yönetmektedir.
 • Personel Belgelendirme faaliyetleri için, nitelikli ve yeter sayıdaki personeli istihdam etmekte ve niteliklerini sürekli geliştirmek için gerekli tüm eğitimleri vermektedir.
 • Kurum, kuruluş ve kişilerin istek ve beklentileri doğrultusunda, herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, verdiği Personel Belgelendirme hizmetinin en üst düzeyde sunulmasını garanti etmektedir.
 • Personel Belgelendirme talebinde bulunan tüm adaylara; adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunarak, bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve gelişime odaklı süreçleri işletmektedir.
 • Objektifliği güvence altına alarak, sadece yeterliliği hak etmiş kişilere, adil bir belgelendirme yapmaktadır
 • Belgelendirdiğimiz tüm kişilerin bilgilerini, gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre korumak ve sağlamak,  herkese eşit, adil, tarafsız davranan, güvenilir, yeni fikirlere açık, ayrım yapmayan belgelendirme merkezi olarak Örnek Kuruluşlardan biri olmasını sağlamak;

 

EN BÜYÜK POLİTİKAMIZ VE HEDEFİMİZDİR.             

Genel Müdür