Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

Işık Belgelendirme Kuruluşu’ nda yeterlilik birimlerinden sınava girecek olan adayların engel durumlarından dolayı teorik ve uygulamalı sınavlarda karşılaşabilecekleri makul sorunlar için Işık Belgelendirme Kuruluşu aşağıda belirtilen önlemleri alarak fırsat eşitliğini sağlamak ve adayların başarılarına pozitif katkıda bulunmaktadır.


Başvuruda bulunmak isteyen engelli adaylar, www.isikbelgelendirme.com adresindeki online Personel Belgelendirme Başvuru Formunda İhtiyaçlarını belirterek başvurusunu yaparlar.


Yapılan başvurular değerlendirilerek Işık Belgelendirme Kuruluşu tarafından uygulanan teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve zihinsel engelliler vs.) adaylara sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılır ve gerek görülürse başvuruları kabul edilmez. Başvuruları kabul edilen engelli adaylardan engel durumunu gösteren sağlık raporu istenir.

 

Başvurusu kabul edilen engelli adaylar için;


- Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir.

- Gözetmen tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır.

- İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (teleskopik gözlük, büyüteç vs.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.

- İhtiyaç olması halinde engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.

- Kısmi görme kaybı olan adaylar için soru kitapçığı ve diğer sınav materyalleri daha büyük puntolarla yazılır.

 

Başvurusu kabul edilen Okur- Yazarlığı olmayan adaylar için;

    Türkçe bilmeyen adaylar için ve/veya Okur- yazarlığı olmayan adaylar için sınav esnasında yeminli tercüman görevlendirilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak ek sınav maaliyeti adaya/gezici sınav yeri yetkilisine başvuru aşamasında bildirilecektir.