Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

Gözetim Süreci

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır.  Bu forma istinaden belgelendirilmiş personel, SGK dökümü ve çalışma beyan formunu ( Her bir işveren yetkilisine onaylatarak ) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.


Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.isikbelgelendirme.com adresimizde ki Ulusal Yeterlilik Sınav Şartnamelerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya kargo ile kuruluşa teslim edilebilir.


Gözetim tarihi gelen belgeli personeli belgelendirme asistanı 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir.

 

Yeniden Belgelendirme

Gözetim sürecini geçmiş belgeli personelin, yeterliliklerde belirtilmiş sürede, aksi halde 5 yıl içerisinde 18 ay çalışmasını belgelendirmesi durumunda yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır. Bu durum için tutulan kayıtlar gözetim maddesindeki kayıtlar ile aynıdır.