Kullancı İşlemleri
Çağrı Merkezi
0212 552 00 50

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :

 
- Belgelenen kişinin adı

- Benzersiz bir belge numarası (Belge no)

- Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür

- Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil diğer ilgili dokümanlara atıf

- Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı,

- Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.

- Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay İmzası)

- Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya Geçerli Pasaport numarası, doğum yeri ve tarihi ve belge kapsamına ilişkin gözetim şartları yer alır.


 

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

- İmla / basım hataları içeren  belge

- Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge

- Onayı, imzası ve mührü olmayan belge